example

"שיחה מקרבת- כשבא לדבר וגם לתרגל את האנגלית"

למען כל אותם אנשים מבוגרים ובקבוצות סיכון שמבלים זמן רב בבית עקב המצב.
התגייסנו כאן באוצר תרבות ויזמנו את "שיחה מקרבת" שיחות בכיף באנגלית.
איתנו אפשר להתחבר לזום ולתרגל את האנגלית, לחלום על הטיסה הקרובה לחו"ל 
לרומם את הרוח ולחזק את המערכת החיסונית באמצעות תקשורת.
נתי מור המקסימה, תשמח לדבר איתכם ולראות אם זה מתאים לכם. 
טלפון: 03-7316561 | כתובת: רחבת האורן 26 קרית אונו  | אתר אוצר תרבות